WEBQUESTIONS

dissabte

WEBQUESTIONS    Programa gratuït que de manera senzilla permet elaborar qüestionaris interactius en forma de pàgines web sense que calgui tindre coneixements de programació. Permet la combinació de 4 tipus de preguntes en un mateix qüestionari: d'elecció múltiple, de resposta única, de veritat-fals, i de paraula oculta.

Seguidors