RAYUELA

dissabte

CD-RAYUELA    CD per descarregar de la secció del Centro Virtural Cervantes. Eina per a la creació de passatemps interactius de llengua, graduats en 4 nivells d'aprenentatge. Al l'arxiu històric hi ha més d'un miler d'activitats en per a la pràctica de l'espanyol.

Seguidors