QUADERNS VIRTUALS

dissabte

Quaderns Virtuals (QV) és un entorn d'aprenentatge digital que neix i es desenvolupa al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat de portar a la xarxa els quaderns d'exercicis tradicionals.
El projecte està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que faciliten al professorat de qualsevol nivell i àrea educatius la creació de recursos didàctics multimèdia per tal d'avaluar el progrés i rendiment de l'alumnat.

Enllaços i recursos

Pàgina oficial de Quaderns Virtuals

Quaderns Virtuals: aprenentatge i avaluació en xarxa (D82) ~ curs telemàtic de 60 hores. La finalitat d'aquest curs és, fonamentalment, el coneixement i la utilització de les eines que ofereix el projecte Quaderns Virtuals i que permeten la creació i realització d'activitats didàctiques i d'avaluació.

Materials

La biblioteca de Quaderns Virtuals està formada per les activitats que volen compartir educadors i educadores, per tal d'afavorir l'intercanvi i reaprofitament de materials educatius.

Seguidors