JCLIC

dissabteEl JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats…
Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de mostrar.
L'antecessor del JClic és el Clic, una aplicació que des del 1992 ha estat emprada per educadors i educadores de diversos països com a eina de creació d'activitats didàctiques per als seus alumnes.
El JClic està desenvolupat en la plataforma Java, és un projecte de codi obert i funciona en diversos entorns i sistemes operatius.
A les pàgines d'activitats de la zonaClic s'ofereixen dues maneres d'accedir als projectes JClic:

  • Visualitzar les activitats en un applet » Els projectes que es veuen d'aquesta manera no queden emmagatzemats al disc dur: el JClic els descarrega, els fa servir i finalment els esborra.
  • Instal•lar les activitats a l'ordinador » Els JClic té un assistent que us permet descarregar les activitats i desar-les a la biblioteca de projectes del vostre ordinador. La biblioteca es crea la primera vegada que s'engega el JClic, o quan s'intenta fer la primera instal•lació d'un projecte. Per veure els projectes de la biblioteca us caldrà descarregar i instal•lar el JClic.
Enllaços i recursos

Seguidors