BUBBL

dimarts

http://bubbl.us

http://wisemapping.com

Aquestes dues pàgines són eines per crear mapes conceptuals de manera fàcil i ràpida, molt útils per treballar amb els alumnes com una manera més motivadora de realitzar un recull de les idees principals d'un temari, a partir d'un mapa conceptual que ells mateixos són capaços de crear.

Seguidors