AULANET

dimarts 

Internet a l'aula és una actuació del Departament d'Educació i la Secretaria per a la Societat de la Informació que té com a objectiu la creació de materials curriculars basats en Internet 
Internet a l'aula. Ciències socials El Modernisme
Laboratori interdisciplinari
Viatge per les ccss
 
Internet a l'aula. Ciències de la naturalesa La ciència en el s. XX
Experimenta!
Aracné: ciència en xarxa

El cos humà
Enc. de la Ciència
Enc. de la Naturalesa
 
Internet a l'aula. Llengües Bridging the Gap
Virtual School

Quadern digital
Cuaderno digital
 
Seguidors