GUIA LINGÜÍSTICA PRÀCTICA

dissabte

Guia lingüística pràctica
El Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya ha elaborat aquest web per tal de donar suport lingüístic a la comunitat universitària:
1. Dubtes lingüístics més freqüents.
2. Convencions gràfiques.
3. Disseny i elaboració de materials docents.

Seguidors