ÉS A DIR

dissabte

És a dir
Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per trobar respostes clares i concises als dubtes més habituals que planteja l'ús de la llengua als mitjans de comunicació.

Seguidors