CORPUS TEXTUAL INFORMATITZAT DE LA LLENGUA CATALANA

dissabte

Portal de dades lingüístiques de l'IEC
El Portal de Dades Lingüístiques inclou les dades del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (Corpus) i les del Diccionari de la llengua catalana (DIEC). Es pot accedir al PDL com a usuari visitant o com a usuari enregistrat.

Seguidors