AELC

dissabte

Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Web de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana on es detallen les activitats que du a terme aquesta associació, a més de mantenir actualitzat tot allò que fa referència al món de les lletres a Catalunya.

Seguidors