WOLFRAM DEMONSTRATIONS

dilluns

WOLFRAM DEMONSTRATIONS     
Aquest projecte il·lustra amb més 2.500 simulacins conceptes de la ciència matemàtica. També de la tecnologia, da l'economia, de l'art i altres camps del saber. Per crear i editar les animacions cal disposar de Mathematica 6 (software comercial) o Mathematica Player per veure-les, descarregable des del web del projecte.

Seguidors