SUBINGLES

diumenge

SubInglés 
Aprendre anglès amb cançons subtitulades. Aquest portal ofereix més de 2500 vídeos amb cançons en anglès subtitulades, que es poden buscar per títol o per intèrpret. També hi ha exercicis de buits sobre el text de les cançons i amb la transcripció de les lletres.

Seguidors