MAX AUTHOR

dissabte

MAX AUTHOR    
Programa de la University of Arizona. Disponible gratuïtament per a institucions sense ànim de lucre. Ideal per a cursos d’idiomes, ja que incorpora exercicis de dictat i de pronunciació. La seva interfície està traduïda a 47 idiomes. Consta de diferents mòduls: MaxBrowser, Listening Dictation, Pronunciation, Multiple Choice, Vocabulary Completion i Audio Flashcards. La informació textual pot aparèixer en forma de frase o de paraula. Permet enregistrar àudio i fins a cinc idiomes o variants natives del text seleccionat. En l’exercici anomenat Listening dictation exercise es compara la pronunciació de l’alumne amb els diferents models enregistrats. Igual que els altres programes, inclou exercicis d’omplir espais en blanc, respostes d’elecció múltiple i de memòria aplicades al vocabulari nou que s’ha après.

Seguidors