INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES

dissabte

INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES    
Versió electrònica de la International encyclopedia of the social & behavioral sciences, de 26 volums. Conté més de 4.000 articles i inclou 90.000 referències bibliogràfiques. Té una classificació temàtica amb 96 entrades, des de "Adolescent and Youth" a "Urban studies". Permet fer cerques per: autors, títols dels articles i per índexs de matèries.

Seguidors