MALTED

dissabte

MALTED     Es tracta d’un sistema d'autor gratuït que permet la creació d'activitats i cursos multimèdia per a l'ensenyament de llengües estrangeres. És un sistema d'autor que permet la creació d'activitats i cursos multimèdia per a l'aprenentatge de l'ensenyament de Llengua estrangera, genera applets de java que poden ser executats posteriorment tant des de de el disc dur de l'ordinador, en local, com a través dels situats web en els quals s'hagin publicat, on-line.
Veg. TUTORIAL MALTED.

Seguidors