HOTPOTATOES

dissabteHot Potatoes és un programa que inclou sis eines per elaborar exercicis interactius i d'autoavaluació, per realitzar a través de pàgines web.
Aquestes pàgines poden estar allotjades a internet o al servidor del centre, també és poden incloure a l'entorn Moodle.
Que fa cada eina:

  • Els exercicis que fa JQuiz poden ser de resposta de múltiples opcions, híbrida, de respostes curtes i de selecció múltiple.
  • JMatch s'utilitza per fer exercicis d'aparellaments de texts i gràfics.
  • JCross és una eina per crear puzles de mots encreuats.
  • JCloze crea exercicis d'omplir els espais en blanc.
  • JMix crea exercicis d'ordenar paraules o frases.
  • The Masher no crea exercicis ja que la seva funció és fer un index on reculli totes les pàgines web que hem fet amb les diverses eines de Hot Potatoes.
Enllaços i recursos

Pàgina web Hotpotatoes
Pàgina descarga del programa
Tutorial HotPotatoes 6
Presentació Slideshare

Materials

Seguidors