GENMÀGIC

dissabte

GenMàgic és un portal de creació d’aplicacions multimèdia per l’educació, permet la integració de les activitats en entorns virtuals d’ensenyament-aprenentatge. S’adreça a professionals del món de l’educació, dissenyadors de cursos virtuals, centres docents, usuaris d’aplicacions educatives.     
 
Han publicat un recull de generadors (60) de fitxes per la PDI i que també es poden imprimir. GenMàgic es un entorn d'investigació i de creació d'aplicacions multimedia dinàmiques per la seva integració en entorns virtuals d'aprenentatge.

Seguidors