GEARS

dilluns

GEARS     
Joc en què l'objectiu és aconseguir que l'última roda dentada, la blava, giri en la direcció indicada per la fletxa. En el sistema d'engranatges que cal construir, la roda motriu és implusada per un robot; per afegir una nova roda dentada cal arrossegar-la al lloc adequat. Un cop el sistema completat, cal polsar sobre la roda motriu per posar la maquinària en moviment i comprovar-ne el resultat.

Seguidors