ATLES DEL DETERIORAMENT MEDIAMBIENTAL

dilluns

ATLES DEL DETERIORAMENT MEDIAMBIENTAL     
Desenvolupat per l'ONU dins el programa UNEP (UN Environment Programme) mostra en col·laboració amb Google Maps més de 200 imatges del deteriorament mediambiental i dels efectes del canvi climàtic al nostre planeta. Amb aquesta eina podem comparar imatges actuals amb d'altres de més antigues per apreciar el negatiu impacte del desenvolupament humà en la natura.

Seguidors