AGREGA

dissabte

AGREGA    Portal de continguts digitals interactius amb l'objectiu de facilitar la integració de les TAC a l'aula. Disposa d'un potent cercador per accedir a nombrosos continguts educatius, i se'n poden descarregar els materials, reutilitzar-los i modificar-los per adaptar-los a l'aula. Aquests continguts es troben organitzats curricularment segons els blocs de continguts establerts per a cada assignatura i curs, des  de l'etapa infantil al batxillerat.

Seguidors